Sztuki Start

Art Beautiful Fawn >

This young and beautiful animal is lying peacefully on the grass, enjoying the warmth of the sunlight…

Sztuki Today

All Sztuki

Przejrzyj Arts specjalnie wybrane dla Today.

Sztuki Najnowszy

Więcej Sztuki

Zobacz wszystkie najnowsze Sztuka, niedawno utworzone według artysty Macieja Zegveld.

Advertisement by Google
Sztuki Popularny

Więcej Sztuki

Przejrzyj wybór najbardziej popularnych Artworks z Jeshield.

Sztuki Trending

View the Arts of Jeshield with the largest growth in popularity.

Advertisement by Google
Sztuki Alternatywa

Więcej Sztuki

Przejrzyj kolekcję sztuki z alternatywnych przedmiotów.

About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1 354

123 402 Wyświetleń

1 357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,217,029 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Jego wizja na prezydenta Stanów Zjednoczonych jest ożywienie American Dream poprzez przebudowę infrastruktury i stosunki zagraniczne.